INFORMACIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC (LSSICE), LLEI 342002 DE 12 D’ OCTUBRE.
TITULARITAT DEL LLOC WEB
Titular: MARTA DEVESA ROCASALVA
Domicili: Bonastruc de Porta, nº3, 4t 2a, 17001, GIRONA.
Telèfon: 608829304
NIF: 40364603V
CONDICIONS GENERALS D’ UTILITZACIÓ

MARTA DEVESA ROCASALVA ha creat aquesta pàgina web per a la promoció i comericalització de Cupcakes, Pastissos, Bundt Cakes, Pie, Galetes, Macarons i Cronuts.

1. LIMITACIONS D’ÚS

L’ accés a aquest portal té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun exceptuant les seccions professionals.

Els usuaris hauran d’utilitzar la informació compresa en aquest portal en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel•lectual de MARTA DEVESA ROCASALVA o tercers.

L’usuari no realitzarà a través dels serveis que posen a la seva disposició MARTA DEVESA ROCASALVA cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web, no causant problemes tècnics de cap índole, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web, així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris.

En cap cas MARTA DEVESA ROCASALVA serà responsable de l’ús inadequat d’aquest portal o dels seus continguts, o de les conseqüències que dit ús pot originar. Està permès imprimir i descarregar continguts d’aquesta pàgina web sota les següents condicions

– L’ús de documents i gràfics d’aquesta pàgina web serà únicament i exclusivament per informació personal i no esta permès modificar continguts. -No es permet la reproducció o emmagatzemen en altres pàgines web, ni en cap sistema o servei electrònic, públic o privat, sense el consentiment escrit de MARTA DEVESA ROCASALVA.

– No es permet l’ús o presentació del nom o logotip de MARTA DEVESA ROCASALVA sense el consentiment escrit de MARTA DEVESA ROCASALVA.

– Part d’aquesta pàgina web conté material lliurat a MARTA DEVESA ROCASALVAper tercers. Dites terceres parts són responsables d’assegurar-se que el material proposat per la seva inclusió en aquesta pàgina web acata les lleis nacionals e internacionals. MARTA DEVESA ROCASALVA no garanteix l’exactitud i correcció d’aquest material i nega rotundament qualsevol responsabilitat per error, omissió o inexactitud de dit material, interpretació errònia i tota pèrdua, contratemps, negligència o dany causat per confiar en el material contingut en aquesta pàgina web o per qualsevol fallida o fallida al•legada en el lliurement dels serveis aquí referits, o en el cas de fallida, liquidació o cessament de negoci de qualsevol companyia, persona física o firma aquí referida. La confirmació de l’ exactitud i correcció de la informació ha de ser responsabilitat dels establiments interessats.

– MARTA DEVESA ROCASALVA no es fa responsable de cap dany (incloent, sense límit, danys per pèrdua de negoci o pèrdua de beneficis) originat per contracte, greuge o qualsevol altre derivats de l’ ús o incapacitat per l’ús d’aquesta pàgina web, o per qualsevol material contingut en aquesta, o per qualsevol acció o decisió presa com a resultat de l’ús d’aquesta pàgina web o per qualsevol altre.

– MARTA DEVESA ROCASALVA no es fa responsable dels continguts de qualsevol altre pàgina web l’enllaç del qual existeixi en la pàgina web de MARTA DEVESA ROCASALVA. Aquests enllaços són proporcionats per comoditat de l’usuari i sempre basats en un “així és” sense cap garantia, explícita o implícita, sobre la informació continguda en ells.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

MARTA DEVESA ROCASALVA no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. MARTA DEVESA ROCASALVA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d’aquest lloc web i les Condicions Generals d’Accés.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, MARTA DEVESA ROCASALVA té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l’accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstancies així ho permetin.

D’aquesta forma, s’exclueix qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis i l’utilitat que els seus usuaris hagin pogut atribuir al present lloc web.

3. ALTRES CONDICIONS

Las presents Condicions Generals d’Utilització i totes les relacions que s’estableixin entre l’usuari i MARTA DEVESA ROCASALVA es regirant per la legislació espanyola. La utilització del lloc web implica la acceptació de les anteriors Condicions Generals d’Utilització.

Aquesta pàgina ha sigut creada i desenvolupada per MARTA DEVESA ROCASALVA.

Per qualsevol dubte s’ha de dirigir a MARTA DEVESA ROCASALVA, per email info@martinasweetcakes.com o per telèfon 608 829304.


PayPal